MỤC TIÊU CỦA ONECLICK

  • Là  một  trong  những  doanh  nghiệp  triển  khai  tập trung với dòng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Đem lại đúng khách hàng doanh nghiệp cần và đảm bảo rủi ro, phân loại khách hàng, chọn lọc đối tượng….
  • 2000 DSA trải khắp 45 khu vực Việt Nam vào năm 2019. Số lượng bán hàng tăng hàng tháng về số lượng và chất lượng.
  • Mục tiêu doanh số sau 6 tháng > 1000 loan/tháng. Số tiền cho vay này có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ lệ chấp thuận của EC và tốc độ mở rộng của EC.
  • Chúng tôi dự kiến đào tạo sao trong 2 tuần sau khi ký hợp đồng và có thể nhận được khoảng 60% huấn luyện viên mạng lưới bán hàng trong 2 tháng.
  • Công ty chúng tôi thường xuyên đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ năng quản lý để cải thiện chất lượng của đội bán. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyển dụng đội ngũ bán hàng trẻ để kế thừa và phát triển.

Liên hệ

15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

0944.98.45.89